Thông Tin Về Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An

Diễn Châu Nghệ An

Diễn Châu là huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nghệ An, nằm ở tọa độ 105,30 – 105,45 vĩ độ Bắc, 18,20 – 19,50 kinh độ Đông. Địa bàn huyện trải dài theo hướng Bắc – Nam. Phía Bắc giáp huyện Quỳnh Lưu, phía Nam giáp huyện Nghi Lộc, phía Tây và Tây Bắc …

X